Momenteel werkzaam als interim directeur Montessorischool Dukenburg, Nijmegen

Loop maar eens een basisschool in en je komt ze tegen: kinderen, ouders, leerkrachten. Een grote diversiteit aan mensen, klein en groot. Een basisschool, de wereld in een notendop. Geen eiland of enclave, maar onderdeel van de wijk, de stad, het land, de wereld. We gunnen onze kinderen een fijne school waar goed onderwijs wordt gegeven. Dat vraagt professionele kwaliteit van leerkrachten, schoolleiding en andere medewerkers. Maar kwaliteit alleen is niet voldoende. Bereidheid om kwaliteit samen te delen, samen te ontwikkelen, maakt een rijke leeromgeving, waar ieder vanuit eigen expertise ertoe doet.

Door samenwerking ontstaat positieve synergie in de organisatie, waardoor je met elkaar het verschil kunt maken voor kinderen en ouders. Hier ligt mijn expertise: mensen samen brengen, verbinden, om vanuit open communicatie met elkaar de ontwikkeling aan te gaan. Wat een mooi voorbeeld is dat voor onze kinderen.


Mijn profiel

Samen is een werk-woord


Ik ben Karin Jansen en woon in Nijmegen. Ik ben al jaren werkzaam in het basisonderwijs. Gestart in het kleuteronderwijs in de tijd dat “de kleuterschool” nog bestond. Vervolgens heb ik als leerkracht gewerkt met diverse leeftijdsgroepen op verschillende basisscholen. Ik heb mij ontwikkeld van leerkracht via het middenmanagent tot schoolleider. Ik ben werkzaam geweest  binnen het Jenaplan- en Freinetonderwijs, maar ook op scholen met meer klassikale aanpak. Ik heb ervaring als directeur op een Brede school met een grote culturele en sociale diversiteit en een nauwe samenwerking met kern- en ketenpartners.


Referenties